Colofon

Dit magazine is een interactieve uitgave van Stichting. IRIS vormt het bestuur over 14 christelijke basisscholen in Kampen, Kampereiland, Kamperveen, ’s Heerenbroek, IJsselmuiden, Wilsum, Zalk. Dit zijn scholen waarop goed onderwijs aanboden wordt, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de leerling en bij elkaar.

Postbus 1014 | 8260 BA Kampen

DEZE EDITIE WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jessica van den Bergh: Redactie, VogaMedia

Ronald Talen: Concept & vormgeving, VogaMedia

Elwira van Pijkeren: Fotografie, VogaMedia

Zonder toestemming van stichting IRIS mogen geen artikelen/foto’s/filmopnames worden overgenomen voor andere publicaties.