“Je wordt gezien
op De Wegwijzer

“We zijn een klein, hecht team. We kennen elkaar, alle kinderen en veel ouders. Dat maakt het laagdrempelig,” zo vertelt Martine trots over De Wegwijzer. “Ik sta één dag voor de klas en werk één dag als kindercoach binnen school.”

“We vinden het belangrijk dat ouders en kinderen graag binnenkomen. Dat geldt ook voor ons als leerkrachten. Je leert van elkaar, je groeit hier iedere dag. Samen hebben we gekozen voor nieuwe onderwijsvisie, dat zegt iets over ons als team. We hebben samen bewust gekozen voor het Montessorionderwijs. Enorm gedreven werken we daar met elkaar aan.”

Positieve insteek

“We willen dat ieder kind tot zijn recht komt. En kijken daarom naar hun talenten en mogelijkheden. Op deze positieve manier kijken mijn collega’s en ik naar de leerlingen. We werken graag samen, ook met de kinderen. Daar leren we iedere dag van. Het is werk, maar ook onze passie. Daarbij vinden we plezier en humor belangrijk, ook tijdens het werken in de klas.”

“Ieder kind heeft eigen route”

Ieder kind heeft eigen route

“We willen graag dat kinderen trots zijn op wie ze zijn en wat ze kunnen. Daarom is het belangrijk dat de leerkracht goed kijkt en observeert. Wat heeft deze leerling nodig en hoe bieden we dat aan? Wat heeft het nodig van mij, als leerkracht, maar ook wat kan het zelf? Welke materialen sluiten aan, welke manier van leren past bij deze leerling? Door te observeren krijg je veel informatie. Die zet je weer in bij je aanpak in de klas. Het observeren is prachtig om te doen.”

Aandacht voor belemmeringen

“Als kindercoach help ik kinderen die belemmeringen ervaren om tot leren te komen. Dat kan gaan om faalangst, concentratieproblemen of omgaan met frustratie. Het gaat om het welzijn van kinderen. Hobbels die het leren in de weg zitten, ga ik samen met de leerling onderzoeken. Ik kijk met het kind, of met de ouder, over hun schouder mee. Wat kan jou helpen, hoe kun je weer verder? Het kind krijgt inzicht in het eigen handelen en vindt dan ook vaak zelf de oplossingen om mee aan de slag te gaan. Wanneer een kind goed in z’n vel zit, komt het tot leren. Ik ben blij dat ons team dit belangrijk vindt. Heerlijk als kinderen daarin stappen maken en blij naar school gaan.”