Team, schooltijden en vakantie

Vakanties 2020-2021

Herfstvakantie

12-10-2020 t/m 16/10-2020

Kerstvakantie

21-12-2020 t/m 01-01-2021

Voorjaarsvakantie

22-02-2021 t/m 26-02-2021

Goede vrijdag

02-04-2020

Tweede Paasdag

05-04-2020

Meivakantie

03-05-2021 t/m 14-05-2021

Koningsdag

27-04-2020

Hemelvaart

13-05-2021

Tweede Pinksterdag

27-04-2020

Zomervakantie

12-07-2021 t/m 20-08-2021

Studiedagen 2020-2021

Woensdag: 7 oktober Dinsdag: 12 januari Maandag: 14 juni

Lestijden - Continurooster

Maandag, dinsdag en donderdag : 8.45 uur tot 15.15 uur (alle groepen) Woensdag en vrijdag : 8.45 uur tot 12.30 uur (alle groepen)

Directeur


Corrie van 't Hul

Maandagmorgen

Groep 1-2-3-4


Hester

Maandag en dinsdag

Groep 1-2-3-4


Ingrid

Woensdag, dondermiddag* en vrijdag *Gym op de Wvo

Groep 5-6-7-8


Clarieke

Woensdag en donderdagmiddag* *Gym op Wvo

Groep 7


Clarieke

Maandag en dinsdag

Groep 5-6-7-8


Mariëlle

Vrijdag

Groep 7


Mariëlle Woensdag

Leerlingbegeleider


Caroline

Intern begeleider


Greetje

dagdeel per week

Vakleerkracht bewegingsonderwijs


Angenita

Vakleerkracht muziek


Suzan

Vakleerkracht bewegingsonderwijs


Lilian

Conciërge


Pieter

Bezoekadres

De Zaaier

Hogeweg 47

8278 BC Kamperveen