IRIS Opvang brengt school en kinderopvang in de wijk samen. Met deze combinatie wil IRIS de optimale omstandigheden voor een goede ontwikkeling van kinderen creëren.


De stichting is nauw verbonden aan IRIS Onderwijs, die veertien scholen in de gemeente Kampen heeft. Op zeven van die scholen wordt opvang aangeboden. De cultuur van de school en van de opvang zijn gelijk. Dat biedt structuur, veiligheid en rust.

IRIS Opvang

Europa-Allee 10b

Kampen

DEZE EDITIE WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jessica van den Bergh: Redactie, VogaMedia

Ronald Talen: Concept & vormgeving, VogaMedia

Ursula van de Bunte: Fotografie, Ursula Fotografie

Zonder toestemming van IRIS opvang mogen geen artikelen/foto’s/filmopnames worden overgenomen voor andere publicaties.