In dit magazine staat informatie over IRIS Opvang en vindt u alles over de verschillende locaties. Hierdoor krijgt u een goede indruk van de sfeer op de locaties.

Vanaf onze start in 2011 werkt IRIS Opvang nauw samen met de IRIS-basisscholen. Daardoor kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar op één locatie in de wijk spelen, leren en ontwikkelen. Dat vinden we belangrijk, omdat we kinderen een ononderbroken ontwikkelingslijn willen bieden.


Binnen IRIS Onderwijs & Opvang zetten we daarom steeds nadrukkelijker in op de ontwikkeling van integrale kindcentra (ikc’s). Binnen ikc’s worden onderwijs, opvang en zorg om het kind heen georganiseerd. Dit gaat verder dan een goede samenwerking onder één dak. Binnen een ikc werken alle medewerkers vanuit één gezamenlijke pedagogisch-didactische visie. Omdat zij elkaar aanvullen in hun pedagogische benadering, kunnen zij kinderen structuur, veiligheid en rust bieden. Zo gaat er geen kostbare ontwikkelenergie verloren.


Mocht dit nodig zijn, dan kan een kind binnen het ikc extra zorg en aandacht aangeboden krijgen. Ook daarbij blijft het zoveel mogelijk in de voor hem vertrouwde en veilige omgeving van de schoollocatie.

Als IRIS zijn we heel blij met wat we jonge kinderen te bieden hebben. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk kind het waard is om gezien te worden.

Suzan de With - Bloemendaal

Manager IRIS Opvang

DEEL DIT ARTIKEL OP SOCIAL MEDIA