IRIS Opvang,
kinderopvang
in de basisschool

“Voor welke vorm van opvang je ook kiest, wij zitten altijd bij de school in,” zo legt leidinggevende Muriël uit. “We kiezen bewust het aanbieden van alles onder één dak. Kinderen en ouders voelen zich thuis in het gebouw en in de wijk. Daarbij is het voor ouders erg prettig om kinderen te kunnen halen en brengen op dezelfde locatie ongeacht het tijdstip.”

IRIS Opvang is er voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Er is kinderopvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. De tussenschoolse opvang is voor kinderen die op school een broodje willen eten. En de buitenschoolse opvang is voor werkende ouders die hun kind buiten schooltijden opgevangen willen hebben op dezelfde locatie. “We sluiten aan bij de identiteit, cultuur en sfeer van de basisschool.”

Spelend leren

Op de kinderopvang wordt de ontwikkeling gevolgd en gestimuleerd. “We bereiden de peuters voor op de overgang naar de basisschool. Al spelend bevorderen wij het leren. Er is ook veel contact tussen de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten. Zo is er een warme overdracht en stapt het kind probleemloos over binnen de organisatie van opvang naar school. We gaan voor een ononderbroken leerlijn.”

“We sluiten aan bij de identiteit, cultuur en sfeer van de basisschool”
- Muriël

Verlenging van thuis

Op de buitenschoolse opvang staat ontspanning centraal. “Daarbij besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van hobby’s. We willen een verlenging van thuis zijn met een luisterend oor voor de verhalen van kinderen. Ook kijken we naar de talenten van kinderen. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. We betrekken de kinderen bijvoorbeeld bij de aanschaf van speelgoed. Er zijn veel activiteiten, koken is favoriet bij de kinderen.”

Zelfstandigheid

Tijdens studiedagen biedt IRIS Opvang gratis de hele dag opvang in plaats van alleen na schooltijd. “Dat wordt door ouders enorm gewaardeerd. Ook horen we enthousiaste verhalen over het bevorderen van de zelfstandigheid. We maken duidelijke afspraken met ouders en kinderen over wat het kind al zelf mag en waar het zelfstandig buiten mag spelen.”