De Koningin Emmaschool,
dat zijn we samen!

De Emmaschool is een christelijke wijkschool. De school kent een hoge mate van betrokkenheid van ouders en team bij de school en de wijk. Wij werken vanuit de basiswaarden van het christelijke geloof, dit geeft ons houvast in het dagelijks handelen. Hierin is verbondenheid met- en vertrouwen hebben in elkaar een belangrijk uitgangspunt. Graag willen we als team in een positieve sfeer met kinderen en ouders aan het werk zijn waarbij we aandacht hebben voor elkaar en elkaar stimuleren om tot bloei te komen.

Het motto van de school: ‘De Koningin Emmaschool, dat zijn we samen!’ is springlevend en met regelmaat te horen in de school. Op de Emmaschool vinden we het belangrijk dat we als team en ouders samenwerken. We geloven erin dat deze samenwerking ieder kind ondersteunt om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Ieder kind is anders, dus ook deze samenwerking is bij ons op school maatwerk!

De Emmaschool wordt (ver)nieuw(d). Er wordt letterlijk een nieuwe school gebouwd waar de kinderen vanaf het voorjaar van 2020 naartoe zullen gaan. De Emmaschool zal in het nieuwe gebouw verder bouwen aan school met stevige basiskwaliteit. We staan hierin aan de start van een proces van verdere onderwijsvernieuwing.

Op de Emmaschool vinden we het belangrijk om de kinderen in de school vaardigheden aan te leren die hen sterk maakt voor de toekomst. We ontwikkelen ons naar een school met toekomstgericht onderwijs waarbij we in ons aanbod uitgaan van verschillen. Ieder kind is anders, graag willen wij zien wie jij bent en van daaruit aan de slag.

Ons onderwijs zal zich er steeds meer op gaan richten dat kinderen zelf (mede)eigenaar zijn van hun doelen en eigen leerproces. We willen de kinderen daarmee voorbereiden op hun toekomst waarin zij zich staande moeten gaan houden in een wereld vol continue veranderingen. We leren de kinderen om zelfstandig na te denken, zelf te kiezen en tegelijkertijd ook samen te werken, belangrijke vaardigheden die je voor de rest van je leven meeneemt!

Als team, ouders en kinderen werken we samen aan een veilig leer- en leefklimaat. We hebben daarbij aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen in de school. Op de Emmaschool werken we o.a. met de aanpak van de Kanjertraining. Deze training komt in alle groepen het hele schooljaar terug en ondersteunt ons bij het realiseren van een veilige omgeving waarin we op een positieve manier omgaan met elkaar en we elkaar vanuit respect en vertrouwen benaderen. Met dit alles werken aan een school die een fijne plek is voor ons allemaal!

Veel leesplezier gewenst, ik nodig u van harte uit voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding!

Neem gerust contact op voor een afspraak

Renske de Vries

Directeur Koningin Emmaschool