Kinderen leren heel veel van en met elkaar

Onze school telt drie combinatiegroepen. Kinderen leren zelfstandig werken, maar ook samenwerken. Onze leerkrachten proberen per vakgebied (rekenen, lezen, taal en spelling) de stof zo aan te bieden dat iedere leerling op zijn of haar eigen niveau kan werken. ‘Het lesgeven in combinatiegroepen heeft veel voordelen’, zegt intern begeleider Germa Huls.

‘Stel je zit in groep 5 en bent bijvoorbeeld heel goed in rekenen, dan kun je alvast met groep 6 meedoen. Andersom kan ook: je hebt juist moeite met rekenen. Dan bieden we je stof aan uit groep 4. Het mooie van lesgeven aan verschillende groepen in één klas is dat je kinderen onderwijs op maat kunt aanbieden.’

‘Onderwijs op maat’ - Germa

Onderwijsassistenten

‘Onze leerkrachten besteden dan ook een groot deel van de tijd aan het geven van instructie. Onze onderwijsassistenten begeleiden de kinderen daarna als er nog vragen zijn en bij de uitwerking en verwerking van de lesstof. Kinderen leren hierdoor al snel om zelfstandig te werken, maar we vinden het ook belangrijk dat ze samenwerken.’

Leuke gesprekjes

‘We hebben allerlei leuke coöperatieve werkvormen om ze op een leuke, speelse manier samen de lesstof te laten verwerken. Zo oefenen ze bijvoorbeeld de tafels in tweetallen en dan schrijven ze het antwoord op een wisbordje. Als ze dat allebei hebben gedaan, vergelijken ze het antwoord met elkaar. “Hé, ik heb een ander antwoord, hoe heb jij dat gedaan?” Dat levert vaak leuke gesprekjes op en het is ook nog eens heel leerzaam.’

Snappet

‘We willen ook graag eigentijds onderwijs geven en daarom werken we voor rekenen met het digitale programma Snappet. Tijdens de instructie ligt de tablet nog niet op tafel, maar wel materialen zoals blokjes, maatbekers en gewichten. Rekenen moet je doen, je moet het ervaren. Met Snappet kunnen we heel mooi per leerling oefenstof aanbieden. Als leerkracht kunnen we tijdens het oefenen, bij het begeleiden van de leerlingen en digitaal in het programma Snappet, zien hoe het gaat. Loopt het niet zo lekker? Dan kunnen we daar gelijk op inspringen.’

Continurooster

‘Onze leerlingen hebben een continurooster en zijn van 08.30 tot 14.15 uur op school. Het grote voordeel is dat de productiviteit echt op de ochtend ligt. Het leerrendement is dan hoog. ’s Middags werken we thematisch aan wereldverkenning met de methode Da Vinci. Van ouders horen we vaak dat ze het prettig vinden dat hun kinderen na schooltijd voldoende tijd hebben om te spelen en te sporten.’