Colofon

Dit magazine is een interactieve uitgave van stichting IRIS. IRIS vormt het bestuur over 14 christelijke basisscholen in Kampen, Kampereiland, Kamperveen, ’s Heerenbroek, IJsselmuiden, Wilsum, Zalk. Dit zijn scholen waarop goed onderwijs aanboden wordt, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de leerling en bij elkaar.

Postbus 1014 | 8260 BA Kampen

Friendly visitor while diving

DEZE EDITIE WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jessica van den Bergh: Redactie, VogaMedia

Dionne van den Ham: Concept & vormgeving, VogaMedia

Ursula van de Bunte: Fotografie, Ursula Fotografie

Zonder toestemming van stichting IRIS mogen geen artikelen/foto’s/filmopnames worden overgenomen voor andere publicaties.