Samenwerken om het beste uit het kind te halen

De Willem van Oranjeschool werkt graag samen. Zo is op school voor- en naschoolse opvang geregeld via IRIS Opvang. Er is een bibliotheek op school, er wordt samengewerkt met Quintus en de peuterspeelzaal. De wijkvereniging is gevestigd in de school en de combinatiefunctionaris zorgt voor buitenschoolse activiteiten. De nieuwste samenwerking is die met Kentalis, de specialist op het gebied van diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen en communiceren. “Met deze expertise en ondersteuning in school kunnen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) samen met andere kinderen regulier onderwijs volgen. Hiermee zijn we een mediumvoorziening,” aldus taal/leesspecialist Lianne.

Kinderen met een mediumarrangement TOS kunnen vanaf hun vierde jaar naar een ‘gewone’ basisschool. Lianne is blij met deze ontwikkeling “We zorgen er samen met de expertisecollega’s van Kentalis voor dat kinderen kunnen leren in een taalrijke omgeving. Onze collega’s worden extra geschoold op het gebied van taalonderwijs en taalproblemen en zij wisselen kennis uit met Kentalis collega’s. Hierdoor gaat het niveau van het taalonderwijs omhoog en dat is goed voor al onze leerlingen.”

De Willem van Oranjeschool ziet de voorziening als een win-win situatie. “Iedereen wordt er beter van. Kinderen met een spraak/taal-stoornis hebben goed sprekende kinderen om zich heen om zich aan op te trekken en kinderen die moeite hebben met taal en/of lezen krijgen beter taalonderwijs en makkelijker ondersteuning omdat er een expertiseleerkracht, onderwijsassistent en logopedist in school aanwezig zijn.”

“Ieder kind en dus iedere vraag is anders"

Ondersteuning op maat

De trajectbegeleider van Kentalis kijkt met de leerkracht en ouder wat een TOS leerling nodig heeft. “Ieder kind en dus iedere vraag is anders. Waar het ene kind logopedie nodig heeft, heeft een ander juist behoefte aan extra woordenschatonderwijs. Omdat de lijntjes kort zijn, krijgt ieder kind ondersteuning op maat. Samen bereik je meer. En dit gaat zeker niet ten koste van andere kinderen omdat er meer mensen beschikbaar zijn.”

“Ik ben trots dat
kinderen met meer plezier lezen"

Iedere ochtend naar de bieb op school

Het rijke leesonderwijs krijgt al een tijd vorm met onder meer de Bibliotheek op School. Iedere ochtend zijn er leesouders aanwezig als leerlingen boeken mogen uitzoeken en terugbrengen. “De leesouders zijn geschoold door de leesconsulent van de bibliotheek. Zo kunnen zij ook gericht helpen boeken uitzoeken als de kinderen vragen hebben.” De bibliotheek biedt een divers aanbod. Lianne vindt dat belangrijk omdat het leesplezier voor de kinderen voorop staat. “Natuurlijk kijken we ook naar het leesniveau, maar ik ben er vooral trots op dat we meer kinderen met plezier aan het lezen hebben gekregen door deze inzet. Er is een talentlijn voor kinderen die meer aankunnen en er zijn luisterboeken voor kinderen die moeite hebben met lezen. Nu we samenwerken met Kentalis kijken we of onze boekencollectie weer uitbreiding nodig heeft. Ook onze bibliotheek is continu in beweging.”

Kinderopvang in de school

Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen terecht bij de kinderdagopvang op de locatie Fidelio van de Willem van Oranjeschool. Het vaste dagprogramma van IRIS Opvang biedt de kinderen structuur en zekerheid. Tussen het eten, drinken en slapen is er ruimte om te spelen en zijn er activiteiten als voorlezen, zingen, spelletjes, knutselen, buiten spelen en wandelen. Spelenderwijs worden er mogelijkheden voor ontwikkeling geboden. Denk hierbij aan het herkennen van kleuren, het aanwijzen van lichaamsdelen, het spelen met woorden en weerbaarheid. “Broers en zussen kunnen op dezelfde locatie gehaald en gebracht worden. Voor ouders is dit erg prettig. De opvang sluit aan bij school en dat waarderen de mensen enorm.”